Åpningshelg: Tertnes Amatørkorps

EVENT INFORMATION

Kom og opplev Tertnes Amatørkorps spille i den nye Kultursalen på Åsane kulturhus søndag den 27. september kl. 16.00. Grunnet koronasituasjonen har vi begrenset med plass. Påmelding er obligatorisk ved booking av billetter på TicketCo. 

OM Tertnes Amatørkorps:
Tertnes Amatørkorps kommer fra Tertnes i Åsane, nord i Bergen. Korpset har sitt utspring fra Tertnes Ungdomskorps som ble stiftet i 1964. Tertnes Ungdomskorps skiftet etterhvert navn til Tertnes Brass og ble ledende i kvalitetsutviklingen på brassband i Norge. Etter hvert vokste det frem et ønske fra noen av medlemmene om å spille i et korps som lettere kunne la seg kombinere med jobb, familieliv og barn- og Tertnes Amatørkorps ble stiftet i 1984.

TAK har det sosiale rundt det å spille i korps i fokus, og ambisjonsnivået er moderat i den forstand at vi ønsker å begrense ekstraøvelser og seminarer til et familievennlig omfang. Hovedmålet er å ha det kjekt med hobbyen vår på øvelser, spille god musikk for alle som hører oss på konserter og ta vare på vennskap som er blitt til gjennom musikken.

Restrictions

Nødvendige smitteverntiltak er på plass. Samtidig følger vi situasjonen tett, og informerer dere løpende ved endringer. For oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Bergen kommune: https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/koronavirus